کدو تنبل به سر ناز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

جاز تا جک-O-فانوس و پرش به جشن هالووین!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillDecorateCutePumpkinHead