Dễ thương năm mới Lịch Girl Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Trong trò chơi này thời trang ban đầu bạn sẽ có thể tạo ra các lịch mà sẽ đi cùng bạn trong suốt cả năm. Bạn sẽ có thể ăn mặc bạn trẻ và xinh đẹp của chúng tôi với phong cách khác nhau để mỗi tháng có thể phản ánh cảm xúc và mong muốn của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpGirlCuteYearCalendar