Dễ thương Magician Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

Những loại ma thuật làm bạn vận dụng? Bạn có phải là nhà ảo thuật cho trẻ em 's bên làm cho thỏ biến mất thông qua mũ và kéo tiền ra từ phía sau tai, hoặc là bạn một thuật sĩ mạnh mẽ có khả năng hình thành vũ trụ theo ý muốn của bạn? Trang phục nói lên tất cả, vì vậy chọn một cách cẩn thận!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua tóc nổi, quần áo, và các tùy chọn phụ kiện.

Dress UpMagicFashionGirlStyleDressWitchDress UpCostumeWizardCuteMagician