ناز گوتیک دختر خون آشام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

لباس تا این دختر ناز روح تبهکاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را میمکد در برخی از بزرگ به دنبال لباس گوتیک. مد گوتیک همواره محبوب با خون آشام ها بوده است، در حال حاضر آن نوبت خود را به این دختر روح تبهکاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را میمکد ژله یکی از همه آنها را!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlVampireGothicDress UpCute