زیبا سگ کوچولو مراقبت روزانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   148 63.64% with 22 votes

مراقبت از توله سگ خود را، توجه نزدیک به متر به آن شاد در تمام طول روز! نگه داشتن

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SimulationGadgetGirlAnimalManagementBabyGirlsCuteDoggyCare