یک ظاهر طراحی شده کودک ناز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

این کودک ناز تاب سبک خود او در اتاق خود! به خاطر این بچه خزنده و نورد در دنده کودک نو پا شیرین!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق لباس شناور، مو، لوازم جانبی، و گزینه های کفش.

KidsFashionDecorateGirlStyleToysBabyToddlerCuteStyling