کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید به طبخ برخی از کیک خوشمزه ترین تا کنون توسط جریان این مرحله آسان دستورالعمل های پخت و پز گام. آماده کردن همه مواد تشکیل دهنده و سپس مخلوط همه آنها را به طوری که کیک خوشمزه طعم.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingFoodCookingGirlsCupcakes