Cupcake Tower Of Yum Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tháp của bạn rất riêng của chén bánh yum và vui vẻ kêu gọi tắt với một chiếc bánh ngon đá lựa chọn của bạn! Rắc một số bánh kẹo và bên trái tất cả xung quanh và đã vui vẻ ăn toàn bộ điều.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillFoodDecorateGirlsCupcakeTower