برج نوعی کیک کوچک از یام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برج خیلی خود را از یام فنجان کیک و سرگرم کننده این بازی را با یک کیک خوشمزه سرد از انتخاب خود را در صدر! می توانیم مقداری آب نبات و دو طرف میوه در اطراف و از آن لذت ببرید خوردن همه چیز.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillFoodDecorateGirlsCupcakeTower