Cửa hàng cupcake Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Bạn đã sẵn sàng? Có 's' không có thời gian cho mơ mộng, cho các khách hàng nhỏ dễ thương sẽ đến ngập lụt vào cửa hàng của bạn bất cứ khi nào tìm kiếm các cupcakes yummiest. Hãy sẵn sàng để tham dự vào tất cả chúng và làm cho kẹo tưởng tượng trở thành sự thật!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi game này.

CookingFood ServingManagementAndroid RestaurantCupcakeShop