Cupcake quiz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Những loại cupcake là bạn
Bạn 'll được hỏi một loạt các câu hỏi: nhấp chuột vào câu trả lời của bạn. Vào cuối của bài kiểm tra, bạn 'll biết tất cả về nhân vật cupcake của bạn!


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlQuizzGirlsCupcake