نوعی کیک کوچک امتحان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

چه نوع از نوعی کیک کوچک شما

شما تخم ریزی 'خواسته می شود یک سری از سوال: با کلیک بر روی پاسخ خود را. در پایان مسابقه، شما تخم ریزی 'همه چیز در مورد شخصیت های نوعی کیک کوچک خود می دانم!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlQuizzGirlsCupcake