آشپزی کینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

Shomchay، پسر حومه که خواب به یک آشپز در هتل GrandGRAND، باید چند آزمایش برای تحقق رویای خود را منتقل می کند. ضرب و شتم همه 9 رقبا به تصویب آزمون.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillMatchCuisineKing