نوازش بچه گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

این حیوان خانگی شما را با انتخاب عبارات و ساز و برگ خود را!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AnimalKittenDress UpCuddles