Cubikill 6 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7511 87.21% with 86 votes

trả thù đồng nghiệp của bạn Dave và đi trên một Spree giết chết!

Điều khiển:

Phím chuột để di chuyển xung quanh, nhận đối tượng và sử dụng chúng.

AdventureActionAction Rpg (hack And Slash)