Cubikill 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7511 87.21% with 86 votes

انتقام بر همکار خود را دیو و در ولگردی و قانونی شکنی کشتار!

کنترل بازی:
از

کلید ماوس را به حرکت در اطراف، بلند کردن اشیاء و استفاده از آنها.

AdventureActionAction Rpg (hack And Slash)