Cubikill 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بدون تعطیلات برای شما! سعی کنید به آمار هر دسته کوچک موسیقی جاز و زنده ماندن تا زمانی که شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

ShootingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesCubikill