Đặt pha lê Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

Phá vỡ các quả bóng pha lê bằng cách xếp 4 của cùng một màu sắc. Trò chơi này phù hợp với bóng bắt đầu ra khá thoải mái, nhưng sẽ trở nên điên cuồng sau một thời gian!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleBallMatching DefaultCrystalSets