کریستال مجموعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

شکستن کریستال توپ توسط پوشش تا 4 از همان رنگ. تطبیق این توپ بازی شروع می شود بسیار آرامش بخش است، اما بعد از مدتی تبدیل خواهد شد از کوره در رفته!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBallMatching DefaultCrystalSets