Cuộc vận động Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Rõ ràng châu Âu từ các cuộc xâm lược của quái vật ... Graphycs đẹp. Nhiều loại pháo, địch, achievents, các yếu tố để xây dựng các cấp của chính ... và những người khác!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để bắn

Army Aiming Action ShootingCrusade