مخلوق کانن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

واضح و روشن از چیزهای بد اقامت و رفتن برای کالاهای! آماده، هدف و آتش.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید کنترل بر روی صفحه نمایش.

ThrowingCanonCritter