بوسه کریکت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

در این سه fielders کلیک کنید معادل آن، به بوسه cheerleader بود. هر کدام از آنها می تواند دختر تنها زمانی که doesnot توپ به او می آیند بوسه. اگر شما از دست گرفتن، شما از دست دادن بازی. در سطوح بعدی، کمک به بازیکن کریکت بوسه دختر بدون متوجه bieng توسط دیگران. از آن لذت ببرید در این فصل کریکت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveCricketKiss