Kem Sunroot Soup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Canh Sunroot kem là một công thức mới mà bạn có thể cung cấp cho một thử. Nó 's thành phần chính là atisô và nó là khá dễ dàng để thực hiện. Thực hiện theo các hướng dẫn và bạn sẽ thấy rằng món canh này là ngón tay liếm gooooooood.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất

KidsGirlFoodCookingGirlsCreamySunrootSoup