دیوانه زامبی 4.0 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   48445 91.49% with 529 votes

دیوانه زامبی یک نسخه V4.0 جدید. این بهترین بازی مبارزه تا کنون است! جهان جهنم زندگی به عنوان زامبی های بسیاری از راه رفتن در اطراف می شود. شما باید به طور مداوم بهبود توان ایستادگی در برابر امواج از زامبی. استفاده مناسب از قابلیت ها و ویژگی های شخصیت های مختلف را به دفع کردن آن زامبی را یک به یک. شخصیت های مختلف را انتخاب کنید و شروع به مبارزه! کنترل: کلید های WASD / فلش به حرکت J / 1 برای حمله K / 2 پرش به LU / 34 مهارت های I / 5 مهارت نیروانا، دسته کوچک موسیقی جاز: J K مهارت / 1 2 مهارت

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Cartoon Dragon Ball Mario Stunt Zombie Crazy