دارت دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

این یک بازی دارت تا حدودی غیر معمول است. شما نیاز به گرفتن موقعیت افقی و سپس عمودی. با این حال، هدف در حال حرکت است نه راست است، اما در زیگزاگ و هدف می چرخد. که احتمالا "چرا این دارت دیوانه نامیده می شوند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsThrowingTiming DartCrazyDarts