Hành động điên Joe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   143 82.35% with 17 votes

Hành động điên Joe thử xem thế nào đến nay khoảng cách bạn có thể chụp joe trong trò chơi này vui rất addicting Mục tiêu của bạn là để có được hành động điên Joe sâu đằng sau các dòng kẻ thù, bạn có thể nâng cấp thông qua các cửa hàng và giành chiến thắng thành tích trên đường đi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn
. Sử dụng các phím WASD để kiểm soát Joe trong không khí

ArmyShootingActionBloodSpaceshipPurchase Equipment UpgradesAlienShotgunCanonGunsViolenceCrazy