Crash Bernball Trò chơi: Pinball Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chơi pinball trong căn hộ Bernstein nhưng pinball là ... Crash

Điều khiển:
trong game

Funny Crash-bernball