سقوط Bandicoot دوچرخه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

به سوار با سقوط Bandicoot بیش از تپه ها به عنوان شما سعی می کنید به ماندن متعادل بدون اوج بیش از.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleCrashBandicootBike