کابوی ماریو دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3515 70% with 50 votes

آیا شما همیشه می خواستم به ماریو به عنوان یک گاوچران بر روی دوچرخه؟ این شانس خود را به آن تجربه است!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

ArcadeMarioDrivingMotorcycleObstacleCowboyBike