Cowaboom Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Phải mất một con bò mạnh mẽ để đạt một Bullseye.
Nhấn vào đây để bắt đầu chạy, phát hành để có một bước nhảy vọt bay qua hàng rào và nhấn Bullseye-cowaboom!


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleAnimalAndroid Cowaboom