Cowaboom بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طول می کشد تا یک گاو قوی روزنه برای ضربه.

کلیک کنید برای شروع در حال اجرا، آزادی را به یک جهش پرواز بر فراز حصار و آمار روزنه cowaboom است!


کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalAndroid Cowaboom