Countes סוליטייר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

רוזנת סוליטר הוא וריאציה סוליטר קלאסי ידי-Game-Land.com חינם. מטרת המשחק היא להעביר את כל קלפים מתמונת החיה לקרן. כאשר אתה לא יכול לעשות כל עוד מהלכים, להתהפך העליון של מניית ולמקם אותו עם פנים כלפי מעלה על גבי ערימת היסוד, ולאחר מכן לבצע שוב את כל מהלכים קיימים בתמונה. יש הרבה רמות וגרפיקה צבעונית.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleCardsAndroid CountesSolitaire