Countes بازی یک نفره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کنتس بازی یک نفره، یک تنوع کلاسیک بازی یک نفره رایگان بازی Land.com است. هدف از این بازی این است که حرکت تمام کارت ها از این تابلو به پایه و اساس است. وقتی که شما می توانید هر حرکت بیشتر را ندارد، بر بالای سهام تبدیل و آن را به صورت در بالای شمع پایه، و سپس یک بار دیگر هر گونه حرکت های موجود بر روی تابلو. هستند بسیاری از سطوح و گرافیک های رنگارنگ وجود دارد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleCardsAndroid CountesSolitaire