Count The Sheep Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Trong trò chơi này sẽ có một số con cừu đi bộ xung quanh trên màn hình, và bạn sẽ cần phải đếm số lượng các mặt cừu trước khi thời gian chạy ra ngoài. Hãy cẩn thận rằng có một số con sói, người ăn mặc như một con cừu. Khi trận đấu tiến triển sẽ có nhiều cừu và con sói hơn và trận đấu sẽ được nhiều hơn và khó khăn hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

KidsAnimalAndroid CountSheep