COSMO فضانورد پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

COSMO فضانورد است و او را دوست دارد رنگ خود را. COSMO در تاریکی فضا زندگی می کند، بنابراین داشتن یک ساز و برگ رنگارنگ برای او خوب است. بر روی دکمه های مختلف را از طریق گزینه های خود را کلیک کنید تا چرخه را به ساز و برگ کامل است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlColorColorfulDressDress UpGirlyCosmoDressupAstronaut