پسر پیراستن داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی مد مردانه، شما یک مرد زرق و برق دار با لباس مدرن ترین و شیک لباس می پوشن. این مهم خواهد بود برای انتخاب بهترین مدل موهای او را برای بدست آوردن بهترین نتیجه است. همچنین، شما قادر خواهید بود به ترکیب کفش های شیک خود را با روسری های زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolDressup