خنک و گاه به گاه برای بهار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

زمان بهار تا به فقط وارد است است، همیشه وجود دارد چیز خاصی رفتن را از بر روی در طول آب و هوای بهار آن را شود رفتن را از برای پیاده روی در سمت کشور و یا بلند شدن برای یک حزب باغ بعد از ظهر لباس می پوشد دیده، یا به صورت راه شما را پیدا خواهد کرد که مد را تغییر می در این فصل آن، بنابراین شما باید تعداد زیادی بر از آیتم های جدید به با بازی کند.

کنترل بازی:
برو از طریق از آیتم های شما در دارند در دسترس برای ایجاد یک ساز و برگ که 'بازدید کنندگان نمی هم به داغ است که به نظر می رسد بزرگ است. برای هر چیزی شما را ممکن است توان انجام این کار زمان بهار!

Dress UpCoolFashionableClothingDressDress UpCasualSpring