کوکی نیاز جم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

این کوکی می تواند 'تی تصور زندگی بدون جام جم. جام جم شیرین است و باعث می شود که کوکی خوشمزه تر است، و زمانی که آنها با هم، همه چیز کامل است، آنطور که باید باشد! بنابراین اجازه دهید 'ها متحد کردن کوکی با مربا! راهنمای کوکی را جم با حذف بیسکویت و کیک در راه اوست. اوه، همچنین از سازمان دیده بان برای موانع و دون تی 'آنها را به سقوط! استفاده از موس خود را برای حذف کن.

کنترل بازی:
این بازی با فقط بازی.

PuzzleStrategyPlatformsObstacle