Liên lạc 15 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Sắp xếp các tranh giành miếng vào lưới điện để hình thành một liên lạc.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsSeriesContexture