مفاد 15 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ترتیب از درهم قطعات در شبکه به فرم مفاد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsSeriesContexture