Connor Undercover - Metro Rush Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   44 50% with 8 votes

Parkour trở nên rất phổ biến hiện nay. Chọn vai trò của bạn để có một thử.

Điều khiển:
X / không gian để cuộn. C / chuột để nhảy.

PlatformsRunningAdverConnorUndercoverMetroRush