חבר מפלצות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

צייר קו עם העכבר נתיב על המשושים כדי לחבר שתיים או יותר מפלצות מאותו הסוג שהוא. אתה יכול לצייר בכל מקום, כל עוד אתה להדגיש משושים סמוכים ולחבר את המפלצות.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMouse SkillMonstersConnect