Kết nối vật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   288 77.78% with 36 votes

Giúp động vật tìm thấy cặp của họ bằng cách kết nối chúng lại với nhau. Trò chơi có thể có những quy định đơn giản, nhưng nó 's khó khăn hơn bạn có thể tưởng tượng. Nó 'sa nhịp độ nhanh trò chơi đố hành động mà đặt khác nhau của kỹ năng của bạn tại kiểm tra. Bạn có thể quản lý để lưu tất cả các loài động vật trước khi hết thời gian? Hướng dẫn trong trò chơi với mô tả chi tiết các quy tắc được bao gồm.

Điều khiển:
Chuột để di chuyển và chuột trái để chọn. Hướng dẫn trong trò chơi với hình ảnh minh họa các quy tắc được bao gồm.

PuzzleMatching AnimalAndroid DefaultConnectAnimals