کونن اجنبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   136 68.42% with 19 votes

پیدا کردن تمام اعداد پنهان بر روی تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleNumbersConanBarbarian