Lệnh lưới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   80 100% with 8 votes

Kẻ thù đang tấn công căn cứ của bạn! Xây dựng tháp nhanh như bạn có thể để bảo vệ thành trì của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyActionSimulationDefensePurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendAircraftTankCommandGrid