شبکه فرماندهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

دشمن حمله به پایگاه خود را! ساخت برج ها به همان سرعتی که شما می توانید به حفاظت از سنگر خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyActionSimulationDefensePurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendAircraftTankCommandGrid