Kết hợp lao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nó 's mưa hình dạng màu trong vật lý này dựa phù hợp với 3 trò chơi. Giữ cho trò chơi sạch bằng cách kết hợp các hình dạng khác nhau bởi hình dạng color.Click với cùng một màu sắc kết nối với ít nhất hai hình dạng khác.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Matching Android ComboBreak