Coloropus بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

حرکت یا شلیک آیتم های که مسدود کردن راه خود را. تعقیب کردن هشت پا دوست دختر خود را به عنوان پازل شما را حل کند.

کنترل بازی:
استفاده از موس را به حرکت می کند. نوار فضا به ساقه.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesDefendAlienTowerAndroid Coloropus