Colorlines Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Anh hùng có thể di chuyển bên phải và trái, nếu anh ta nhảy hấp dẫn được thay đổi để đối diện. Lật khối màu sắc và di chuyển các khối màu bị hỏng để hoàn thành đường dây với một trong năm màu sắc. Anh hùng có thể chuyển đổi địa điểm với các khối bị hỏng nếu họ đang ở cạnh đối diện của khối màu, và khối vỡ chạm vào nó với cùng một màu sắc.

Điều khiển:

Controlls: W, A, S, D và mũi tên để di chuyển; R - khởi động lại cấp; M - tắt / bật cả âm thanh và âm nhạc;

PuzzlePlatformsColoringColorlines