Colorlines بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قهرمان می تواند سمت راست و چپ move این بازی رتبه بندی می شود >> نمایش دوباره و تجزیه و تحلیل، اگر او میپرد گرانش به مخالف تغییر است. تلنگر بلوک های رنگ و move این بازی رتبه بندی می شود >> نمایش دوباره و تجزیه و تحلیل بلوک های رنگ شکسته به تکمیل خطوط با یکی از پنج رنگ. قهرمان می توانید مکان با بلوک های شکسته تغییر دهید در صورتی که در طرف مقابل بلوک رنگ، و بلوک شکسته آن را لمس با همان رنگ.

کنترل بازی:

Controlls: W، A، S، D و فلش به حرکت می کند؛ R - راه اندازی مجدد سطح M - قطع / وصل نمودن صدای مکالمه هر دو برای تلفن های موبایل و موسیقی؛

PuzzlePlatformsColoringColorlines